Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

SV 1844/2007 Ob-30434/07 , Stran 7323
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opravilna številka SV 1844/2007 z dne 2. 11. 2007, so bile nepremičnine, in sicer: – številka 15 – poslovni prostori v medetaži v izmeri 113,57 m2, ki se vodi kot glavna nepremičnina, – številka 17 – kletni prostori v izmeri 121,93 m2, – številka 18 – kletni prostori v izmeri 72 m2, – številka 16 – pisarne v izmeri 70 m2, v pritličju poslovne stavbe, – številka 13 – lokal »Ribarnica« v pritličju v izmeri 84,02 m2, – številka 14 – bife v pritličju v izmeri 60,69 m2, ki se vsi nahajajo v poslovni stavbi na naslovu Partizanska cesta 6 v Mariboru, stoječi na parcelah številka 1243/1 in 1243/7, pripisanih pri vložni številki 674, katastrska občina Maribor-Grad, ki so last zastavitelja Moje nepremičnine d.o.o., matična številka 2271184, s sedežem Partizanska cesta 006, 2000 Maribor, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2007, sklenjene s prodajalko Zvezo zadrug z.o.o., Partizanska cesta 006, Maribor, in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 23. 10. 2007, zastavljene v korist upnice UniCredit Banke Slovenije d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Moje nepremičnine d.o.o., Partizanska cesta 006, 2000 Maribor, matična številka 2271184, v višini 920.000,00 CHF s pripadki oziroma v euro protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 10. 2022.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti