Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

SV 257/2007 Ob-30427/07 , Stran 7323
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Persea Cetin iz Mozirja, opr. št. SV – 257/2007 z dne 6. 11. 2007, je bilo stanovanje številka 5 v 3. nadstropju, na naslovu Na trgu 12, pošta Mozirje, stanovanje se nahaja v stavbi, stoječi na par. št. 7/8, vpisani pri vl. št. 145, k.o. Mozirje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu Na trgu 12, Mozirje, ki je v lasti kreditojemalca in zastavitelja Sarić Draga, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10. 2007, sklenjene med Občino Mozirje in Sarić Dragom, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 27.000,00 EUR, s končnim rokom vračila 20. 7. 2023 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschrankter Haftung, A 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653, do celotnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost