Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

SV 784/07 Ob-30426/07 , Stran 7323
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 784/07, opr. št. DK 20/07 z dne 6. 11. 2007, je bila nepremičnina - poslovni prostor v skupni izmeri 70 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje, stoječi na parc. št. 268/41, k.o. Trbovlje, vl. št. 1021, last zastavitelja Bravec Zorana, EMŠO 2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 478-128/2006 0300 31 z dne 2. 10. 2006, sklenjene z Občino Trbovlje, kot prodajalko in Bravec Zoranom, EMŠO 2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice NLB Banke Zasavje d.d., Trg revolucije 25 c, Trbovlje, matična številka 5026091, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti