Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Št. 11007-2/2007 Ob-30165/07 , Stran 7306
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: Svetovalec za okolje in prostor ter komunalno infrastrukturo v Občinski upravi Občine Tabor. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – visoka univerzitetna izobrazba ekonomske, organizacijske ali gradbene smeri, – najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj na enakem delovnem mestu, – državljanstvo Republike Slovenije, – aktivno znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – usposobljenost za delo z računalnikom; odlično poznavanje programov MS Office, AutoCad-aplikacija MapGuide (izdajanje lokacijskih informacij, izračun komunalnega prispevka). Delovno področje: – priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja okolja in prostora ter komunalne infrastrukture, – sodelovanje pri izvajanju javnih naročil s področja okolja in prostora ter komunalne infrastrukture, – izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem komunalne infrastrukture, – pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz pristojnosti občine v skladu z zakoni, – nadzor nad zbiranjem in porabo okoljskih dajatev, – priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja okolja in prostora, – spremljanje uradnih objav, razpisov, natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih strokovnih nalog z delovnega področja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Tabor pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalca za okolje in prostor ter komunalno infrastrukturo opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za okolje in prostor ter komunalno infrastrukturo« na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Dodatne informacije lahko dobite po tel. 03/705-70-82.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti