Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30157/07 , Stran 7304
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3) Občina Rače - Fram objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: direktor občinske uprave. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri, – najmanj šest let delovnih izkušenj, – znanje uradnega jezika, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka. – državljanstvo Republike Slovenije, – da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – usposobljenost za delo z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Skladno z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega ustreznega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na razpisano delovno mesto, ustrezen izpit za imenovanje v naziv opravile najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja. Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidira, in poznavanje upravnega poslovanja. Delovno področje: – neposredno organiziranje in vodenje občinske uprave, – vodenje projektnih skupin, za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župana in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali delavci občinske uprave, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji, – nuditi strokovno pomoč županu – in druge najzahtevnejše naloge. Prijava mora vsebovati: 1. krajši življenjepis ter navedbo morebitnih drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil poleg formalne izobrazbe, 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. izjavo glede državnega izpita iz javne uprave, 5. izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, 6. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Rače - Fram pridobitev podatkov iz uradne evidence, navedenih v 6. točki. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje 5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Občine Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktor občinske uprave« na naslov: Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, in sicer do vključno 19. 11. 2007. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Sabina Zorec, na tel. 02/609-60-23.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti