Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2007 z dne 9. 11. 2007

Kazalo

Ob-30429/07 , Stran 7301
1. Uradno ime in naslov naročnika: GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Anton Bergauer, tel. 01/234-19-14. 2. Opis/predmet naročila: naročnik želi oblikovati listo usposobljenih izvajalcev geodetskih posnetkov in izvršilno tehnične dokumentacije telekomunikacijskega omrežja za potrebe naročnika po posameznih lokacijah oziroma območjih za leto 2008 (v primeru izbire za konkretno gradnjo bo moral izbrani ponudnik izvesti storitve skladno s specifikacijami in konkretnim povpraševanjem). 3. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo, ki je brezplačna: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, Ljubljana, informacije pri: mag. Anton Bergauer, tel. 01/234-19-14, internetni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija: www.gvo.si. 4. a. Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo/prijavo za sodelovanje: 23. 11. 2007 do vključno 10. ure. b. Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana. 5. Trajanje naročila: obdobje enega leta. 6. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica. 7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 8. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe. 9. Datum odposlane zahteve za objavo: 6. 11. 2007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti