Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27750/07 , Stran 7163
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00692 z dne 5. 10. 2007 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA, sedež: MALA NEDELJA 37, 9243 MALA NEDELJA, vpisanem pod vložno št. 1/00019/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA OSEBE POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE s temile podatki: Matična številka: 5084610 Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik TOMANIČ NADA, RADOSLAVCI 15, 9243 MALA NEDELJA, razrešitev: 19. 8. 2007, zastopa in predstvlja šolo brez omejitev; ravnatelj ŽUNIČ BREDA, BOLEHNEČICI 3, 9244 SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI, imenovanje: 20. 8. 2007, zastopa brez omejitev.