Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27590/07 , Stran 7163
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00725 z dne 4. 10. 2007 pri subjektu vpisa PREKMURKA Trgovsko obrtna zadruga, Murska Sobota b.o., sedež: SLOMŠKOVA 25, 9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod vložno št. 2/00041/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA ZASTOPNIKA s temile podatki: Matična številka: 5682312 Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik HARI BOGDAN, PARTIZANSKA 46, 9000 MURSKA SOBOTA, razrešitev: 31. 8. 2007, vršilec dolžnosti direktorja, zastopa posamično; direktor ČARNI TIBOR, ČERNELAVCI, LIŠKOVA 62, 9000 MURSKA SOBOTA, imenovanje: 1. 9. 2007, zastopa brez omejitev.