Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27178/07 , Stran 7162
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/02610 z dne 1. 10. 2007 pri subjektu vpisa MARIDIS trgovina d.o.o., sedež: Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/13538/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe poslovnega naslova s temile podatki: Matična številka: 2285207 Sedež: Tržaška cesta 67a, 2000 MARIBOR