Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-26285/07 , Stran 7161
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/02435 z dne 21. 9. 2007 pri subjektu vpisa DEMIR GRADNJE gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o., sedež: Mesarski prehod 3, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/10805/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe naslova ustanovitelja in zastopnika s temile podatki: Matična številka: 1509918 Ustanovitelji: DEMIROVIĆ HUSEIN, Polančičeva ulica 4, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 14. 2. 2000. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor DEMIROVIĆ HUSEIN, Polančičeva ulica 4, 2000 MARIBOR, imenovanje: 14. 2. 2000, zastopa brez omejitev.