Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-28289/07 , Stran 7160
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/11093 z dne 12. 10. 2007 pri subjektu vpisa MC center za informacijski inženiring, d.d., sedež: Koprska 98, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/01990/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala na euro, vpis delnic in sprememba statuta s temile podatki: Matična številka: 5280214 Osnovni kapital: 71.523,95 EUR Število kosovnih delnic: 8.570 Skupščinski sklep: Sprememba statuta z dne 14. 9. 2007.