Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27676/07 , Stran 7157
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/10462 z dne 5. 10. 2007 pri subjektu vpisa INO trgovina in zastopstva d.o.o. Ljubljana, sedež: Borovec 21, 1236 TRZIN, vpisanem pod vložno št. 1/16833/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro, sprememba družbenikov in akta s temile podatki: Matična številka: 5816629 Osnovni kapital: 42.088 EUR Ustanovitelji: PODGORŠEK ZDENKA, Kidričeva ulica 85, 1236 TRZIN, osnovni vložek: 3.649.114,80 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 8. 2007; PODGORŠEK FLORJAN, Kidričeva ulica 85, 1236 TRZIN, osnovni vložek: 16.734,19 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 3. 1992; PODGORŠEK FLORJAN, Kidričeva ulica 85, 1236 TRZIN, osnovni vložek: 15.227,44 EUR, ne odgovarja, vstop: 31. 8. 2007; INO d.o.o. Ljubljana, Borovec 21, 1236 TRZIN, osnovni vložek: 10.126,37 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 11. 2004. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 31. 8. 2007.