Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-25204/07 , Stran 7151
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/10625 z dne 12. 9. 2007 pri subjektu vpisa RADON, družba za opravljanje kozmetičnih storitev, d.o.o., sedež: Beethovnova ulica 14, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/13577/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba poslovnega naslova s temile podatki: Matična številka: 5526868 Sedež: Dunajska cesta 22, 1000 LJUBLJANA