Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-20260/07 , Stran 7150
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/05962 z dne 5. 7. 2007 pri subjektu vpisa DM CONSULT družba za poslovno svetovanje in inženiring, d.o.o., sedež: Cesta Radomeljske čete 72, 1235 RADOMLJE, vpisanem pod vložno št. 1/32528/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba naslova družbenikov in zastopnika s temile podatki: Matična številka: 1468766 Ustanovitelji: DRAŠČEK MIROSLAV, Cesta Radomeljske čete 72, 1235 RADOMLJE, osnovni vložek: 876,31 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 1999; DM CONSULT d.o.o., Cesta Radomeljske čete 72, 1235 RADOMLJE, osnovni vložek: 7.886,83 EUR, ne odgovarja, vstop: 2. 11. 2004. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor DRAŠČEK MIROSLAV, Cesta Radomeljske čete 72, 1235 RADOMLJE, imenovanje: 25. 10. 1999.