Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27556/07 , Stran 7147
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/02110 z dne 4. 10. 2007 pri subjektu vpisa SAŠO, podjetje za prevoz in trgovino Kranj, d.o.o., sedež: DRULOVKA 24 a, 4000 KRANJ, vpisanem pod vložno št. 1/01698/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa sprememb s temile podatki: Matična številka: 5534470 Firma: SAŠO, podjetje za prevoz, računovodske in knjigovodske storitve, d.o.o. Osnovni kapital: 10.371 EUR Ustanovitelji: ŠUJICA SAŠO, MOŠA PIJADE 17, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 10.371 EUR, ne odgovarja, vstop: 22. 10. 1990. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 26. 9. 2007.