Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27549/07 , Stran 7147
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/02170 z dne 4. 10. 2007 pri subjektu vpisa ETP – Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.o.o., sedež: Mirka Vadnova 11, 4000 KRANJ, vpisanem pod vložno št. 1/00033/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: pravilnega vpisa imena družbenice s temile podatki: Matična številka: 5071909 Ustanovitelji: DOLINAR MILENA, Žiganja vas 41 a, 4294 KRIŽE, osnovni vložek: 681,09 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 9. 2007.