Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27746/07 , Stran 7145
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01159 z dne 5. 10. 2007 pri subjektu vpisa ADMIRAL KAZINO MEDITERAN, igre na srečo na igralnih avtomatih, proizvodnja in vzdrževanje igralnih avtomatov, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Bazoviška cesta 23, 6240 KOZINA, vpisanem pod vložno št. 1/07234/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis osnovnega kapitala v EUR, združitev vložkov, sprememba akta o ustanoivtvi s temile podatki: Matična številka: 2146738 Osnovni kapital: 438.157,23 EUR Ustanovitelji: NOVO INVESTICIJE, igre na srečo na igralnih avtomatih, trgovina in storitve, d.o.o., Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 438.157,23 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 8. 2005; NOVO INVESTICIJE, igre na srečo na igralnih avtomatih, trgovina in storitve d.o.o., Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 100.000.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 2. 10. 2007. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 23. 1. 2007.