Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27408/07 , Stran 7145
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01724 z dne 3. 10. 2007 pri subjektu vpisa KOMPAS MOTEL SEŽANA trgovina, storitve in gostinstvo d.o.o., sedež: Partizanska 117, 6210 SEŽANA, vpisanem pod vložno št. 1/07353/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme in skrajšane firme ter uskladitev akta o ustanovitvi s temile podatki: Matična številka: 2181819 Firma: HOTEL ZLATA IZBIRA, gostinstvo in turizem, d.o.o. Skrajšana firma: HOTEL ZLATA IZBIRA d.o.o. Skupščinski sklep: Sprememba akta o ustanovitvi z dne 26. 9. 2007.