Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27668/07 , Stran 7140
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/11043 z dne 5. 10. 2007 pod št. vložka 1/48002/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2334801 Firma: VEGE LOKA CATERING d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Rožna ulica 17, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: BRATIČ LILI, Ziherlova ulica 39, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop 13. 9. 2007; RUSTEMAJ SHQIPONJA, Reber pri Škofljici 1 a, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop 13. 9. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BRATIČ LILI, Ziherlova ulica 39, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 13. 9. 2007, zastopa posamično; direktor RUSTEMAJ SHQIPONJA, Reber pri Škofljici 1 a, 1291 ŠKOFLJICA, imenovanje: 13. 9. 2007, zastopa posamično.