Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27135/07 , Stran 7139
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/11453 z dne 1. 10. 2007 pod št. vložka 1/47958/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2336499 Firma: ALFLETH inženiring servis d.o.o. Skrajšana firma: ALFLETH d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Vodiška cesta 14, 1217 VODICE Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: ALIJEW THOMAS, Buchenweg 5, SEON, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 24. 9. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠLIBAR ROK, Vodiška cesta 14, 1217 VODICE, imenovanje: 24. 9. 2007, zastopa samostojno.