Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-24595/07 , Stran 7138
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/10203 z dne 5. 9. 2007 pod št. vložka 1/47763/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2322935 Firma: CEEREF ZELIN, nepremičnine in storitve, d.o.o. Skrajšana firma: CEEREF ZELIN d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: CEEREF, Management Company, s.a.r.l., 75, Parc d Activites, MAMER / CAPELLEN, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 31. 7. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VILJEVAC DANIEL, Ptujska 10, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 31. 7. 2007, zastopa samostojno. Razno: Pri vpisu podatka so bile črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.