Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-21846/07 , Stran 7137
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/07276 z dne 25. 7. 2007 pod št. vložka 1/47532/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2306387 Firma: AVTO BELEC podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o. Skrajšana firma: AVTO BELEC d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Kogovškova ulica 14, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: BELEC DUŠAN, Skaručna 36, 1217 VODICE, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 8. 3. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BELEC DUŠAN, Skaručna 36, 1217 VODICE, imenovanje: 8. 3. 2007.