Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-25333/07 , Stran 7136
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s sklepom Srg št. 2007/01841 z dne 13. 9. 2007 pod št. vložka 1/08909/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2321424 Firma: RB inženiring d.o.o. Skrajšana firma: RB d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Visoče 30, 4290 TRŽIČ Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: BENDA ROK, Visoče 30, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop 5. 7. 2007; HRIBAR BENDA HELENA, Visoče 30, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja, vstop 5. 7. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BENDA ROK, Visoče 30, 4290 TRŽIČ, imenovanje: 5. 7. 2007, zastopa samostojno; direktor HRIBAR BENDA HELENA, Visoče 30, 4290 TRŽIČ, imenovanje: 5. 7. 2007, zastopa samostojno.