Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-27072/07 , Stran 7136
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/01671 z dne 28. 9. 2007 pod št. vložka 1/07975/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2335972 Firma: RUDA 3 trgovina in inženiring d.o.o. Skrajšana firma: RUDA 3 d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Dragonja 42 a, 6333 SEČOVLJE Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: HRVATIN TOMAŽ, Sečovlje 18, 6333 SEČOVLJE, osnovni vložek: 2.500 EUR, ne odgovarja, vstop 13. 9. 2007; HRVATIN BOŠTJAN, Sečovlje 18, 6333 SEČOVLJE, osnovni vložek: 2.500 EUR, ne odgovarja, vstop 13. 9. 2007; HRVATIN ALJOŠA, Sečovlje 18, 6333 SEČOVLJE, osnovni vložek: 2.500 EUR, ne odgovarja, vstop 13. 9. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: poslovodja HRVATIN BOŠTJAN, Sečovlje 18, 6333 SEČOVLJE, imenovanje: 13. 9. 2007; prokurist HRVATIN ALJOŠA, Sečovlje 18, 6333 SEČOVLJE, imenovanje: 13. 9. 2007.