Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Rg-26145/07 , Stran 7135
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2007/02041 z dne 20. 9. 2007 pod št. vložka 1/09549/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 2332493 Firma: TI – GR, proizvodnja, trgovina, posredništvo in storitve, d.o.o. Skrajšana firma: TI – GR d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Ljubljanska cesta 14 A, 3320 VELENJE Osnovni kapital: 7.500 EUR Ustanovitelji: KOZLEVČAR TINA, Kersnikova cesta 1, 3320 VELENJE, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 28. 8. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOZLEVČAR TINA, Kersnikova cesta 1, 3320 VELENJE, imenovanje: 28. 8. 2007. Razno: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2041/2007 z dne 20. 9. 2007.