Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007

Kazalo

Sr-29278/07 , Stran 7134
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/13069 z dne 24. 10. 2007 pod št. vložka 1/37819/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1828703 Firma: BF – EX d.o.o. trgovina in poslovne storitve Skrajšana firma: BF – EX d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Nanoška ulica št. 34, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: BJELIĆ FUAD, Nanoška ulica št. 34, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BJELIĆ FUAD, Nanoška ulica št. 34, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 22. 10. 2007.