Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

SV 777/07 Ob-29438/07 , Stran 7108
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 777/07 z dne 24. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 21, v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 74, stoječe na parc. št. 489/3 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 51,75 m2, last zastavitelja Admirja Bešića, Cesta maršala Tita 10, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe dne 18. 9. 2007, sklenjene s prodajalko Danico Čufer, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, EMŠ 1900498, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost