Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2007 z dne 26. 10. 2007

Kazalo

SV 1081/07 Ob-29081/07 , Stran 7107
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1081/07, DK 87/07 z dne 18. 10. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 16, v izmeri 27,75 m2, v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Miklošičeva 4c, Domžale, ki stoji na parc. št. 4019/1, k.o. Domžale, skupaj s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnim zemljišču večstanovanjske stavbe, last zastavitelja Stojmenović Siniše do celote, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 41.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost