Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

SV 726/2007 Ob-27967/07 , Stran 6847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, opr. št. SV 762/2007 z dne 10. 10. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 20 v V. nadstropju večstanovanjske stavbe z iden. št. objekta 256 (E-10), na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj (Planina), v soseski S-5, stoječe na parc. št. 167/1, k.o. Huje, vl. št. 331, v skupni izmeri 79,34 m2, last Dušana in Alme Dimnik, oba Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj vsakega do 1, na podlagi pogodbe o nakupu stanovanju kot posameznega dela stavbe z dne 31. 1. 1977, sklenjene s prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjetjem Gradis, Ljubljana, zastavljeno v korist zastavne upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, matična številka 5103061, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 6-mesečnega Euribor + marže 1,5% p.a. ter s končno zapadlostjo glavnice dne 2. 11. 2011.

AAA Zlata odličnost