Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

SV 705/07 Ob-27966/07 , Stran 6847
Na podali neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 705/07 z dne 28. 9. 2007, je bilo trisobno stanovanje v skupni izmeri 77,36 m2, v I. nadstropju št. 4, stanovanjske stavbe v Ljubljani, na naslovu Trnovska ulica 10, ki stoji na parc. št. 7/4, vl. št. 5611, k.o. Trnovsko predmestje, last zastaviteljice Tatjane Zrimec, na podlagi kupoprodajne pogodbe in aneksa z dne 31. 3. 1986, sklenjene z Zrimec Alešem kot prodajalcem ter na podlagi soinvestitorske pogodbe št. VS-1 Trnovo 190/83 z dne 5. 12. 1983, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg Republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 171.900,00 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost