Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

SV 1402/07 Ob-27965/07 , Stran 6847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1402/07 z dne 9. 10. 2007, je stanovanje št. 1, v izmeri 61,26 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe z naslovom Dvorski trg 3, Preddvor, s št. stavbe 286, stoječe na nepremičnini parc. št. 338/13, k.o. Breg ob Kokri, last zastaviteljice Mirjane Črnac, Dvorski trg 10, Preddvor, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 8. 2007, s prodajalko Občino Preddvor, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d. s sedežem Slovenska ulica 17, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 55.000 EUR, z letno obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor + 2,05% letno ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 30. 11. 2022.

AAA Zlata odličnost