Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

SV 541/07 Ob-27895/07 , Stran 6847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 541/07 z dne 5. 10. 2007, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi v Ljutomeru, Slavka Osterca ulica 10, 9240 Ljutomer, stoječi na parceli številka 1773, katastrske občine Ljutomer, številka stavbe v okviru katastrske občine 525, se stanovanje nahaja v I. nadstropju ter obsega skupno 60,58 m2, last Benčik Marije, stanujoče Ljutomer, Slavka Osterca ulica 10, 9240 Ljutomer, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 361-36/91 z dne 13. 11. 1991, sklenjene s prodajalko Občino Ljutomer, ki jo je zastopal Štrakl Franc, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 53.556,75 CHF, kar znaša na dan 21. 9. 2007 32.535,54 EUR, z obrestno mero 6-mesečni CHF libor + 1,80%, letno, z vračilom kredita v 216 mesečnih anuitetah, in sicer prvih 215 anuitet po 368,76 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke na dan plačila, pri čemer zapade prva anuiteta v plačilo dne 31. 10. 2007, naslednje anuitete pa zadnji dan v mesecu, v mesečnih razmakih po zapadlosti prve anuitete, v zadnji, 216. anuiteti, ki zapade v plačilo dne 30. 9. 2025, se izvrši dokončni poračun vseh do takrat neplačanih obveznosti iz naslova kredita (npr. zamudne obresti, tečajne razlike ...) oziroma je terjatev odvisna od odpoklica upnice ter ostalimi pogoji, kot so zapisani v kreditni pogodbi št. 121769 z dne 21. 9. 2007.

AAA Zlata odličnost