Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

SV 811/07 Ob-27894/07 , Stran 6847
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 811/07 z dne 3. 10. 2007, je bilo trisobno stanovanje v skupni izmeri 83,91 m2, v pritličju in 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Lancovo 30a, 4240 Radovljica, ki stoji na parc. št. 491/4, ki je pripisana pri vl. št. 663, k.o. Lancovo, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljeno v korist Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., MŠ 1319175, s sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 82.135,00 CHF s pp, s končno zapadlostjo 30. 9. 2029.

AAA Zlata odličnost