Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 3520-01/2007-01 Ob-27654/07 , Stran 6838
Prodaja stanovanja v II. nadstropju, št. 3., v večstanovanjski stavbi, z naslovom Grajski trg 2, Vitanje, ki stoji na parc. št. 277/4, k.o. Vitanje, vpisani v vložni številki 432, k.o. Vitanje. Vrednost stanovanja po cenitvi z dne 30. 5. 2007 znaša 38.200,00 EUR. Pogoji javne ponudbe: 1. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 15 dneh po podpisu pogodbe. 2. Prednost pri enakih pogojih ima mlada družina s stalnim prebivališčem v Občini Vitanje. 3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 4. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za prodajo stanovanja na Grajskem trgu 2, Vitanje«. 6. Komisija pri Občini Vitanje bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Vitanje pri mag. Srečku Fijavž na tel. 757-45-55.

AAA Zlata odličnost