Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 142/07 Ob-27876/07 , Stran 6832
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št. 63/07 – prečiščeno besedilo) Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta pripravnika v Oddelku za okolje in prostor, Referatu za okolje in prostor za čas usposabljanja za delovno mesto svetovalca, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I ter za opravo državnega izpita iz javne uprave. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Z izbranim kandidatom za delovno mesto pripravnika bomo sklenili delovno razmerje za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom za usposabljanje za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 3. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Maribor pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence, v primeru, da kandidat ne bo priložil dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ posluje. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – pripravnik v Oddelku za okolje in prostor« na naslov: Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Maribor, in sicer http://upravneenote.gov.si/maribor/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Anita Fras, tel. 02/22-01-803.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti