Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Ob-27873/07 , Stran 6832
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), 59. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3 (Uradni list RS, št. 63/07) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Škocjan št. 100-0023/2007 z dne 1. 8. 2007, objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto: višji svetovalec za urbanizem in razvoj v Občinski upravi Občine Škocjan. Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I. in višji svetovalec II. Izbrani/-a kandidati/-ke bo naloge izpolnjeval/-a v nazivu višji svetovalec II. Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še: Posebne pogoje za zasedbo delovnega mesta, ki so: – univerzitetna izobrazba arhitekture, geodezije ali gradbeništvo, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, – strokovni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – poznavanje dela z računalnikom, – veljavno vozniško dovoljenje B kategorije, – sposobnost organizacije dela na svojem področju in delo v skupini ter vodenja oddelka, – natančnost pri delu. Kandidati/-ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka morajo le-tega opraviti v enem letu od imenovanja v naziv. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopija delavske knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma morebitna druga dokazila, – fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja, – fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora v tajanju več kot šest mesecev. Dodatna merila za izbor kandidata: – prednost za zasedbo delovnega mesta bodo imeli kandidati/-ke z daljšimi delovnimi izkušnjami na podobnih delovnih mestih, – prednost za zasedbo delovnega mesta bodo imeli kandidati/-ke s poznavanjem področja urejanja prostora v lokalni samoupravi skladno z veljavno zakonodajo, – prednost za zasedbo delovnega mesta bodo imeli kandidati/-ke z znanjem nemškega ali angleškega jezika. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Ne odpiraj – Prijava na javni natečaj višji svetovalec za urbanizem in razvoj«. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Za dodatne informacije smo na voljo na tel. 07/384-63-08 (mag. Darko Levičar).

AAA Zlata odličnost