Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 102/07 Ob-27765/07 , Stran 6830
Občina Medvode, župan, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: vodja oddelka za gospodarske javne službe. Naloge uradniškega delovnega mesta je mogoče opravljati v nazivu podsekretar. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) in Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba gradbene smeri (nizke gradnje) oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma visoka strokovna izobrazba z magisterijem; – najmanj 8 let delovnih izkušenj; – aktivno znanje uradnega jezika; – komunikativnost in organizacijske sposobnosti; – opravljen državni izpit iz javne uprave oziroma če kandidat/ka nima opravljenega izpita iz javne uprave, ga je dolžan/na opraviti v letu dni po imenovanju v naziv; – usposobljenost za delo z osebnim računalnikom. Okvirna vsebina dela: – vodenje in organizacija dela oddelka; – priprava delovnih in finančnih načrtov; – nadzor investicij s področja gospodarskih javnih služb; – organiziranje in nadzor nad izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb; – izvajanje nalog na področju cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti občine; – izvedba javnih razpisov in priprava razpisne dokumentacije za investicije; – samostojna priprava analiz, razvojnih projektov, poročil in odlokov; – druge najzahtevnejše naloge po nalogu župana in tajnika občine. Javni uslužbenec/ka bo delo opravljal/a na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Kandidati/ke morajo k prijavi predložiti naslednja dokazila: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome (originalno dokazilo bo izbrani kandidat predložil naknadno); – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba; – fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS; – izjavo kandidata/ke o izpolnjevanju pogojev nekaznovanosti in da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno). Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 15 dni od objave javnega natečaja na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode (javni natečaj – vodja oddelka za GJS) ali na elektronskem naslovu Občine Medvode, obcina@medvode.si. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne ponudbe. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim delom. Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije: 01/361-95-50.

AAA Zlata odličnost