Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Su 010603/07-27 Ob-27614/07 , Stran 6829
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami), določbami Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06), Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višjega pravosodnega svetovalca (strokovnega sodelavca). 1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor. 2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. 3. Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih: – višji pravosodni svetovalec III, – višji pravosodni svetovalec II, – višji pravosodni svetovalec I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III. 4. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – pravniški državni izpit, – delovne izkušnje: najmanj dve leti, – dobro poznavanje uradnega jezika, – poznavanje dela z računalnikom. Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami): – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje), – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje (potrdilo izda pristojno sodišče). 5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti še naslednje izjave: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, – pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov urad.ozmb@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta, bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel. 02/234-73-23.

AAA Zlata odličnost