Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2007 z dne 12. 10. 2007

Kazalo

Št. 66305-27/2007 Ob-27424/07 , Stran 6801
Dopolnitev in sprememba Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in št. 114/06 – ZUTPG), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino in socialne zadeve, št. 66305-27/2007/1 z dne 1. 10. 2007, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja dopolnitev in spremembo javnega razpisa za podelitev koncesij za institucionalno varstvo starejših z dne 3. 8. 2007 (Ur. l. RS, št. 70/07). 1. Četrta točka javnega razpisa za podelitev koncesij za institucionalno varstvo starejših (Ur. l. RS, št. 70/07) se spremeni tako, da se glasi: »V skladu s sklepom ministrice, št. 66305-27/2007/01 z dne 25. 9. 2007, ministrstvo razpisuje koncesijo za skupaj okvirno 1600 mest za starejše osebe (uporabniki) in sicer okvirno 150 mest za leto 2008, okvirno 500 mest za leto 2009 in okvirno 950 mest za leto 2010.« 2. Tretja alineja 5. točke se spremeni tako, da se glasi: »Koncesija pod C: za območje preostalih upravnih enot v Republiki Sloveniji za okvirno 1000 mest za starejše osebe (uporabniki).« 3. Prvi odstavek 13. točke se spremeni tako, da se glasi: »Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, do 26. 11. 2007. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež MDDSZ, Ljubljana, Kotnikova 5, do 26. 11. 2007, do 14. ure.« 4. Prvi odstavek 14. točke se spremeni tako, da se glasi: »Odpiranje ponudb bo dne 28. 11. 2007, ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 / IV nadstropje.«

AAA Zlata odličnost