Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2007 z dne 28. 9. 2007

Kazalo

SV 670/07 Ob-26474/07 , Stran 6604
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 670/07 z dne 24. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 17, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 10, stoječe na parc. št. 348/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 82,95 m2, last zastaviteljev Adisa Vukalića in Sanite Kaltak, vsakega od njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 8. 2007, sklenjene s prodajalcema Ćerimom Kalenderjem in Hatidže Kalender, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 91.000,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost