Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

SV 781/07 Ob-22619/07 , Stran 5943
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja, opr. št. SV 781/07 z dne 8. 8. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v Celju, Dečkova 50 – visoko pritličje v izmeri 75,37 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, napravah in objektih ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 1219/22, k.o. Spodnja Hudinja, last Cigler Željka, na podlagi menjalne pogodbe z dne 16. 12. 2005, med kupcem Cigler Željkom in prodajalko Nepremičnine Celje d.o.o., zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje – Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13.500,00 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo 31. 5. 2026.

AAA Zlata odličnost