Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2007 z dne 10. 8. 2007

Kazalo

Št. 104/2007 Ob-22455/07 , Stran 5909
za naslednja: 1. Predmetna področja A) Predmetno področje Ekonomika, poslovanja, organizacija in trženje, za predmete: – Ekonomika in menegement podjetij (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz ekonomije, organizacije, menedžmenta, gospodarskega inženirstva smer strojništvo, živilske tehnologije, kmetijstva, zootehnike ali gozdarstva). – Podjetništvo in trženje (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz ekonomije, menedžmenta, organizacije dela in menedžmenta, zootehnike ali kmetijstva). – Organizacija in poslovanje (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz ekonomije, menedžmenta, organizacije dela in menedžmenta, zootehnike ali kmetijstva). B) Predmetno področje rastlinska pridelava, za predmete: – Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva). – Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva). – Varstvo rastlin s fitofarmacijo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, kemije ali hortikulture). – Gojenje in uporaba koristnih organizmov (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije ali gozdarstva). – Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, prometa ali kmetijskega strojništva). C) Predmetno področje gospodarjenje v živinoreji, za predmete: – Gospodarjenje v živinoreji (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine). – Zdravstveno varstvo domačih živali (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine). – Rastlinska pridelava in reja živali (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike ali veterine). – Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, prometa ali kmetijskega strojništva). D) Predmetno področje Turizem in šport na podeželju, za predmete: – Turizem in rekreacija na podeželju (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, gospodinjstva ali gozdarstva ali visokošolska izobrazba turistične smeri). – Treniranje konj in učenje jahanja (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, športa, zootehnike ali veterine). – Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva ali krajinske arhitekture). E) Predmetno področje Trajnostni razvoj, za predmete: – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji biologije (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz biologije, kemije, kmetijstva, živilske tehnologije ali gozdarstva). – Razvoj podeželja z zakonodajo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, gozdarstva, živilstva, geografije, sociologije ali prava). – Varstvo rastlin s fitofarmacijo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, kemije ali hortikulture). – Gojenje in uporaba koristnih organizmov (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, hortikulture, biologije ali gozdarstva). – Ekološka pridelava hrane (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva ali zootehnike). – Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz biologije, kmetijstva, hortikulture, živilske tehnologije ali gozdarstva). 2. ter posamezne predmete: – Logistika in mehanizacija v kmetijstvu (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz kmetijstva, zootehnike, prometa ali kmetijskega strojništva). – Vinarstvo (zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba iz živilske tehnologije ali kmetijstva). Prijava kandidatov je možna za celotno predmetno področje ali le za posamezne predmete znotraj predmetnega področja. V skladu z 92., 96., 100., 102. in 109. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 115/03, 98/05) in Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št. 29/06) bo naziv predavatelj podeljen kandidatu, ki izpolnjuje pogoje: – glede izobrazbe, – delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj, – vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 20/06 – Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole). Vlogo, z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev: – življenjepis, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o najmanj treh letih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice), – dokazila o vidnih dosežkih na področju strokovnega dela, – dokazila o vidnih dosežkih na področju izobraževanja, – podpisano izjavo, v kateri navedete, za katere predmete želite biti imenovani; pošljite v 10 dneh po objavi na naslov: Kmetijska šola Grm Novo Mesto, Višja strokovna šola, Sevno 13, 8000 Novo mesto, s pripisom »Za razpis«. Kandidati boste o podelitvi naziva obveščeni v osmih dneh po pridobitvi soglasja k imenovanju Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje.

AAA Zlata odličnost