Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 1259/2007 Ob-21735/07 , Stran 5735
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1259/07 z dne 23. 7. 2007, je bila nepremičnina, in sicer posamezni del stavbe – stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Borštnikova 110, 2000 Maribor, v izmeri 68,35 m2, stoječe na parceli št. 1375/5, vpisani v z.k. vl. št. 1488, k.o. Spodnje Radvanje, last zastaviteljev Belec Mirana, EMŠO 0802973500146, stanujočega Maribor, Ulica Josipa Priola 029 in Nives Virtnik, EMŠO 2008978505129, stanujoče Maribor, Ulica Arnolda Tovornika 008, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 7. 2007, sklenjene s prodajalko Reibenschuh Antonijo, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudska Banka d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 111.766,50 CHF s pripadki v euro protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 7. 2037.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti