Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 377/07 Ob-21658/07 , Stran 5735
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-377/07 z dne 20. 7. 2007, je bilo stanovanje št. 35 v 9. etaži, v izmeri 102,01 m2, z identifikacijsko številko 1725-378-35, s pripadajočim kletnim prostorom št. 35, v 1. etaži v stavbi Štefanova ulica 5, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2837, vpisani v vl. št. 1223 k.o. Ajdovščina, last Gorana Kanalca, rojenega 29. 11. 1949, stanujočega Ljubljana, Skapinova ulica 11, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 251-158/1991 z dne 13. 11. 1991, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in Bredo Štrakl ter na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 2007, sklenjene med Bredo Štrakl in Goranom Kanalcem, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 436.603,20 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor + 1,50% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 31. 7. 2019 s p.p. oziroma z odpoklicem.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti