Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 1038/07 Ob-21650/07 , Stran 5735
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja z dne 13. 7. 2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 1 v izmeri 39,10 m2, v 1. nadstropju, s kletjo v kletni etaži, vse v stanovanjski stavbi na naslovu Belska cesta 2, 4205 Preddvor, ki stoji na parc. št. 392/20, z identifikacijsko št. stavbe 2083-235, k.o. Breg ob Kokri in je na podlagi prodajne pogodbe št. AG 2206/07 z dne 22. 6. 2007, na kateri je podpis prodajalke notarsko overjen in kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9. 2002, na kateri je podpis prodajalca notarsko overjen in dodatka št. 1 k prodajni pogodbi z dne 20. 9. 2002, sklenjenega dne 25. 10. 2002, na katerem je podpis prodajalca notarsko overjen, last kreditojemalcev in zastaviteljev po tej pogodbi Anžeta Berra, roj. 19. 9. 1980, EMŠO 1909980500464, stan. Cesta Jaka Platiše 7, 4000 Kranj in Sabine Berra, roj. 22. 8. 1980, EMŠO 2208980505283, stan. Voglje, Na vasi 16, 4208 Šenčur, vsakega do ene polovice. Stanovanje je zastavljeno v korist kreditodajalke Posojilnice Bank Bilčovs-Hodiše-Škofiče, registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Ludmannsdorf/Bilčovs 33A, 9072 Ludmannsdorf, Avstrija, identifikacijska številka 1868063, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR, s pripadki, katere prvi obrok zapade v plačilo 31. 7. 2007 in zadnji obrok 30. 6. 2027 oziroma v primeru predčasne zapadlosti kredita v skladu z določbami hipotekarne kreditne pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti