Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 694/07 Ob-21646/07 , Stran 5734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 694/07 z dne 19. 7. 2007, je bila nepremičnina – iden. št. 13E – stanovanje št. 13/IV in drugi prostori št. 13, ki se nahaja v stanovanjskem bloku, ki stoji na nepremičninah parc. št. 810/6, parc. št. 810/7, parc. št. 810/13 in parc. št. 810/14, vpisanih v vložku št. 1113 k.o. Polzela, last kreditojemalke Povše Marinke, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 7. 2007, sklenjene med Polzela tovarno nogavic d.d., kot prodajalko in Povše Marinko, kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi pogodbe o kreditu v znesku 55.900,00 EUR, z zapadlostjo zadnjega obroka 31. 7. 2020, z obrestno mero 6,16% letno, ki se obračunava od vsakokratnega stanja kredita in je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere Euribor 6 M in fiksnega pribitka 1,80% letno, z efektivno obrestni mero na dan sklenitve pogodbe 6,38% ter možnostjo predčasnega plačila kredita v primerih, določenih v 10. členu pogodbe o stanovanjskem kreditu, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti