Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 104/07 Ob-21643/07 , Stran 5734
`Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 104/07 z dne 19. 7. 2007, je bilo stanovanje št. 12 v skupni izmeri 28,80 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju stanovanjske stavbe Ulica Tuga Vidmarja 2, Kranj, stoječe na parc. št. 405/2, k.o. Klanec, last Mateje Car iz Ljubljane, Polje, cesta VI 18, na podlagi prodajne pogodbe št. AG 1807/07, sklenjene s prodajalcem Matjažem Knavsom, Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj, dne 18. 7. 2007, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000,00 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost