Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 547/07 Ob-21639/07 , Stran 5734
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 547/07 z dne 4. 7. 2007, je bilo stanovanje št. 8, v skupni izmeri 56,79 m2, ki se nahaja v 3. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Cankarjeva ulica 2, 4240 Radovljica, identifikacijska številka stavbe 2156-593-8, ki stoji na parc. št. 303/3, pripisani pri vl. št. 2005 k.o. Radovljica, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, identifikacijska številka (MŠ) 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 199.440,00 CHF, skupaj z obrestmi po letni obrestni meri Libor (ki na dan sklenitve te pogodbe znaša 2,3958%) + 1,70%, ki tako bo sklenitvi pogodbe znaša 4,10% letno, EOM 4,14%, ki zapade v plačilo v 300 mesečnih anuitetah, tako da prvi obrok znaša 1.368,22 CHF, pri čemer prva anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2007, vse ostale anuitete pa zadnjega dne v mesecu, zadnja anuiteta pa zapade v plačilo 31. 7. 2032, z morebitnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi, stroški izterjave in drugimi pripadki.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti