Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 506/07 Ob-21634/07 , Stran 5733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 506/07, DK 13/07 z dne 13. 7. 2007, je bila nepremičnina - stanovanje št. 3, v skupni izmeri 36,50 m2 ter prizidek v izmeri 18,09 m2, oboje pa se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Vreskovo 46, Trbovlje, stoječe na parc. št. 326/13 k.o. Trbovlje, kateri je določena ident. št. 1274 kot stavba in ident. št. 1.E kot posamezen del stavbe, last zastaviteljev Šikovec Gorazda, EMŠO 1705977500114, stan. Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje in Ljubič Mateje, EMŠO 1209977505194, stan. Trg svobode 3, Trbovlje, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 14. 6. 2007, sklenjene med družbo CIC d.o.o., kot prodajalcem in Šikovec Gorazdom in Ljubič Matejo, obema kot kupcema, zastavljena v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d, Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Šikovec Gorazdu, v višini 87.300,00 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti