Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2007 z dne 27. 7. 2007

Kazalo

SV 120/2007 Ob-21632/07 , Stran 5733
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško iz Tržiča, opr. št. SV 120/2007 z dne 12. 7. 2007, je bilo enosobno stanovanje v pritličju oziroma 2. etaži stanovanjske stavbe na naslovu Muzejska ulica 5, Tržič, ki stoji na zemljišču parc. št. 334 k.o. Tržič, v izmeri 30,08 m2, in obsega sobo v izmeri 12,45 m2, kuhinjo v izmeri 7,15 m2, kopalnico v izmeri 7,43 m2 in vežo v izmeri 3,05 m2, v elaboratu za vpis podatkov v kataster stavb označeno kot del številka, last zastavitelja Domna Mažgona, EMŠO 2505975500278, stanuje Podbrezje 65, Naklo, ki je hkrati tudi dolžnik, za zavarovanje denarne terjatve za znesek glavnice 30.000,00 EUR, z 6,55% letno fiksno obrestno mero, z vračilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo 18. 8. 2007, vsaka naslednja vsak 18. dan v posameznem mesecu in zadnja najkasneje dne 18. 7. 2027, s pripadajočimi stroški in nadomestili ter drugimi pogoji kot izhajajo iz te pogodbe in sporazuma oziroma vse predčasno v primeru nastopa razlogov iz točke štirinajstič pogodbe, zastavljeno v korist upnice SKB banke, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti